Služby v oblasti výpočetní techniky

Kurzy, školení a semináře

 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • činnosti technických poradců v oblasti výpočetní techniky
 • technické zastřešení kurzu, školení a seminářů
 • tvorba vzdělávacích CD, DVD a záznamy z kurzů, seminářů a konferencí

Testování, měření, zkoušení materiálů

 • testování a měření analýzy a kontroly
 • povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Inspekční činnost

 • činnosti technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 • činnosti svářečského dozoru ve firmách (EWE, IWE, IWI-C)

Výzkum a vývoj

 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd

Další činnosti

 • zprostředkovatelská činnost
 • reklama, propagace, inzerce
 • příprava a vypracování technických návrhů