Reference

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava - průběžná spolupráce od roku 2000, zejména s Fakultou strojní.
 • ND test s.r.o. Ostrava - průběžná spolupráce od roku 2000, vybavení pracoviště, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • METER Silesia, spol. s r.o. Ostrava - průběžná spolupráce od roku 2000, vybavení pracoviště, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • GALVANIC ENGINEERING SERVICE, s.r.o. Praha - průběžná spolupráce od roku 2001, vybavení pracoviště, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • JINPO PLUS a.s. Ostrava – technické poradenství v oblasti navařování kolejnic od roku 2002.
 • KMT International s.r.o. Ostrava – technické poradenství v oblasti navařování kolejnic od roku 2002, dodávky výpočetní techniky, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava – spolupráce v technickém poradenství v oblasti svařování a měření do roku 2002, dodávky výpočetní techniky, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava  -  2002, Fakulta strojní, pracoviště Šumperk, kompletní vybavení učebny, vč. serveru a síťových tiskáren, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava  -  průběžná spolupráce od roku 2001 s Výzkumným energetickým centrem, v roce 2003 kompletní vybavení pracoviště, vč. serveru a síťových tiskáren, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • KOFING, a.s. Ostrava - průběžná spolupráce od roku 2003, vybavení pracoviště, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • ATHENA Ostrava - průběžná spolupráce od roku 2004, vybavení pracoviště, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava  -  průběžná spolupráce od roku 2004 s Fakultou bezpečnostního inženýrství, VŠB – Technické univerzity Ostrava, vybavení pracoviště, zajištění servisních služeb u zákazníka.
 • DT – výhybkárna a mostárna, a.s. Prostějov - technické poradenství v oblasti navařování kolejnic od roku 2005, spolupráce při provádění a vyhodnocování vlastností materiálů výhybek.
 • Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava – spolupráce v oblasti zajišťování svářečských dozorů při opravách dílů tepelných elektráren (např. Elektrárna Opatovice) od r. 2007.
 • Pořádání odborných seminářů v oblastech svařování, legislativy ve svařování, zkoušení a analýz materiálů (např. Legislativa ve svařování na Dopravních podnicích ČR, Svařovací den Hněvkovice, aj.) od roku 2007.

Spolupráce při řešení grantových a výzkumných projektů:

 • Vývoj, návrh a ověření technologie navařování kolejnic - v létech 1997 – 2003 (JINPO PLUS a.s. Ostrava)
 • Vývoj, návrh a ověření technologie navařování výhybkových součástí a jeřábových drah - v létech 2002 - 2009 (KMT International s.r.o Ostrava)
 • TZZ-445/B28 (MPO) „Vývoj, návrh a ověření technologie svařování kolejnic do dlouhých pásů“ v létech 2004 – 2006 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
 • FT-TA5/148 (MPO) „Studie svařitelnosti termomechanicky zpracovaných ocelí používaných pro výrobu betonářských ocelí“ v létech 2008 – 2009 (Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava)
 • SP/201063 (VŠB – Technická univerzita Ostrava) „Studium mikrostruktury progresivní modifikované žárupevné oceli po dlouhodobé vysokoteplotní expozici“ v létech 2009-2010 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
 • 964/2009 G1 (FRVŠ) „Stanovení teploty předehřevu a parametrů svařování modifikované žáropevné oceli T24“ v roce 2009
 • 2032/2009/F1/d (FRVŠ) „Multimediální výuka předmětů Teorie a technologie svařování“ v roce 2009
 • CG911-050-910 (Ministerstvo dopravy ČR) „Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí“ v létech 2009 – 2010 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
 • FI-IM4/188 (MPO) „Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru“ v létech 2007 – 2010 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
 • 21711C4939 (INTERREG IIIA - přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko) „Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy“ v létech 2005-2008 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)